TYCOONS

มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ และมุ่งสู่ความก้าวหน้าอย่างจริงจัง ศรัทธาและมุ่งมั่น ตนเอง เพื่อค้นหาความพัฒนาเป็นเลิศ เราทำให้มากกว่าที่คิด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเหล็กลวด, เหล็กข้ออ้อย, เหล็กเส้นกลม,
ลวดเหล็กอบอ่อน, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว และแท่งเกลียว

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา ไทยคูนได้ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง และควบคุมคุณภาพให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
ลูกค้าสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแบบครบวงจรในราคาที่เหมาะสมได้ตามความต้องการ

นโยบายคุณภาพของบริษัทไทยคูนฯ คือ“ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยราคาที่เหมาะสม คุณภาพสูง ส่งมอบตรงเวลา ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นในการปฎิบัติจริงตามข้อกำหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง ”
บริษัทเข้าใจในความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าที่ต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีกว่า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสนใจในการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO-9001 และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพ