TYCOONS

  บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดยยึดหลัก“มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ และมุ่งสู่ความก้าวหน้าอย่างจริงจัง ศรัทธาและมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง เพื่อค้นหาความเป็นเลิศ”ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นคู่ค้าที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อทั่วโลก โดยบริษัทดำเนินธุรกิจในการหลอมเหล็ก ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กลวด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอบอ่อน สกรู สลักเกลียว และแท่ งเกลียวด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกันในแนวดิ่งอย่างครบวงจรสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้บริษัทยังมีความสามารถในการผลิตจำนวนมากที่มีความคล่องตัวระดับโลก, สายการผลิตที่สมบูรณ์แบบ, การดำเนินงานที่ดีเทียบเท่ากับองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและความสำเร็จของบริษัทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “ ประวัติบริษัท ”

 

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ: วันที่ 9 กันยายน 2539
ที่อยู่ : 99 หมู่1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์หลัก : ผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด, เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต, ลวดเหล็กอบอ่อน, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว และ แท่งเกลียว